Foliering av inngangsparti til Hovseter Idrettshall.

Alle garderober fikk piktogrammer.

Leken løsning på foliering av glassrekkverk.

Profil & Dekor fikk i oppdrag å foliere glass og dører i henhold til  krav om universell utforming.