Farefelt oppe ved trapp i hele trappeløpets bredde

Ledelinje med orienteringsfelt for retningsendring

Komplett veifinning-system på Tveit skole

Profil & Dekor takker Veidekke for oppdraget.